Ta strona używa plików cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz by zwiększyć komfort korzystania z serwisu.     [x] zamknij
Wierzymy, że portfel oszczędnościowy powinien spełniać dwa podstawowe zadania: 1. Powinien chronić przed możliwością poniesienia permanentnych strat. 2. Powinien ograniczać ryzyko utraty mocy nabywczej.
Cullen O. Roche
HOME TEST ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ
2015-01-07 | 14:36

Czarną godziną będzie nasza emerytura

Po­la­cy w nie­wiel­kim stop­niu oszczę­dza­ją na eme­ry­tu­rę. Czę­ściej od­kła­da­ją na czar­ną go­dzi­nę, nie zda­jąc sobie jed­nak spra­wy z tego, że czar­ną go­dzi­ną bę­dzie wła­śnie ich eme­ry­tu­ra - pod­kre­śla

Paweł Wil­ko­wiec­ki, czło­nek za­rzą­du Nor­dea PTE.
 
2014-10-29 | 09:27

Strach przed przyszłością

Frustracja i niepewność Zachodu są oczywiste i stanowią jedno z wyjaśnień coraz poważniejszej destabilizacji politycznej. Wyborcy boją się, że ich obecny dobrobyt jest niemożliwy do utrzymania, że przyszłość ich dzieci będzie niewesoła, i że ich politycy nie są w stanie niczego naprawić. - Alistair Darling
 
2014-07-11 | 16:33

O przyszłości robotyki

Cytaty dnia.
 
2014-07-10 | 18:31

Co idzie w górę, musi potem pójść w dół

Cytaty dnia.
 
2014-07-10 | 14:37

Trwała zmiana

Cytaty dnia.
 
2014-07-09 | 16:33

Wymarzona firma

Cytaty dnia.
 
 
memes.pl S.A.
ul. Kruczkowskiego 6, 00-412 Warszawa
tel. +48 22 370 23 23
e-mail: biuro@memes.pl
Polityka prywatności